จาร์พาจัดงานแนะนำซอฟท์แวร์ The Unscrambler

23 June 2017 - 12:00 AM

จาร์พาร่วมกับ CAMO อินเดีย ซึ่งเป็น Regional Office ของภาคพื้นเอเชีย มีกำหนดจัดงานแนะนำซอฟท์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล The Unscrambler "การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์" โดยมี Mr. Goswami S. VP (sales) มาเป็นผู้บรรยาย ได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 250 ท่าน

Upcoming Event