ผู้ผลิต Texture Analyser ร่วมแสดงสินค้าในงาน FIA 2008

23 June 2017 - 12:00 AM

Mr. Terry Deadman ผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชีย ของบริษัท Stable Micro Systems ร่วมกับทีมงานจาร์พา แสดงสินค้าในงาน Food Ingrediants Asia 2008 ณ ศูนย์กลางการประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2008 ที่ผ่านมา

Upcoming Event