เครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture Analyser)

ผู้ผลิต : Stable Micro Systems

สำหรับวัดเนื้อสัมผัสของอาหาร เครื่องสำอาง ยา วัสดุพลาสติก หนัง เส้นใย และวัสดุอื่นๆ สามารถวัดคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น ความนุ่มเหนียว ความยืดหยุ่น ความแข็ง ความกรอบ ความมีสปริงจากการวัดค่าแรงกระทำต่อตัวอย่างโดยทำงานร่วมกับโปรแกรมวิเคราะห์ค่าเนื้อสัมผัส