- None -

Package Seal Strength/Burst Tester

เครื่องทดสอบความแข็งแรงและการรั่วซึมของถุงบรรจุภัณฑ์ ใช้ทดสอบความแข็งแรงและการรั่ว ตามรอยปิดผนึกของถุงบรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ