Three Gas Analyzer

ผู้ผลิต : - None -

- เครื่องวัดปริมาณก๊าซเอทิลีน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซออกซิเจนแบบพกพา - สามารถทดสอบได้ทั้งแบบในถุงบรรจุภัณฑ์ ในกล่องและโกดังเก็บตัวอย่าง - น้ำหนักเบา พกพาเพื่อใช้งานนอกสถานที่ได้ง่าย